Genel olarak bilgisayar ve ağ güvenliği ile ilgili ama ilgisiz konularda da bir şeyler karalanabilen kişisel bir blog

28 Eylül 2015 Pazartesi

Postfix ile Belirli Domainler için E-posta Sunucusunu Belirleme

13:20 Posted by EA No comments
Yaptığımız bir sosyal mühendislik testinde kurumun e-posta sunucularından birisinin çalışmadığını farketmiştik. Postfix ise bunu tabiki farketmiyor belirli aralıklarla mail1.hedefkurum.com, mail2. hedefkurum.com'a sırayla bağlanarak oltalama e-postalarını ulaştırmaya çalışıyordu. Haliyle de bu durum büyük bir zaman kaybına neden oluyordu. Böyle bir durumda Postfix'e hedef kuruma ait domain için hangi sunucuya bağlanması gerektiğini öğretmek gerekir. Bu işlemler için aşağıdakiler sırayla yapılabilir.

/etc/postfix/main.cf dosyası vi, nano gibi bir metin editörüyle açılır ve aşağıdaki satırlar eklenir.
relay_domains = hedefkurum.com
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport
/etc/postfix/transport dosyası oluşturulur. 
touch /etc/postfix/transport
İçeriği aşağıdaki gibi düzenlenir.
hedefkurum.com  smtp:[mailx.hedefkurum.com]
Sonra aşağıdaki komutlar sırasıyla çalıştırılır.
$ sudo postmap /etc/postfix/transport
$ sudo /etc/init.d/postfix reloadReferanslar:
http://serverfault.com/questions/280585/how-do-i-configure-postfix-to-deliver-mail-for-specified-domains-to-another-host
http://www.postfix.org/transport.5.html


0 yorum:

Yorum Gönder